topp

Kontakt oss
Program
Prekener
Arbeid
Menighetsbladet

 

Vi er en del av
Det Norske
Baptistsamfunn

Se også
Holtekilen Folkehøgskole

HLT

Arbeid og virkegrener i Bærum Baptistkirke

Con Calore
er kirkens kor. Se i programmet eller ta kontakt med dirigent Arnvid Moholt eller leder Eva Baggerød for spørsmål.

Søndagsskolen
Det er søndagsskole annenhver søndag parallelt med gudstjenesten. Alle barn er velkomne! Vi har to grupper; førskolealder og skolealder. For spørsmål ta kontakt med henholdsvis Bodil Joø, tlf. 482 75 804 og Silje N. Skøien.

Sprell Levende familiesamling
En gang i måneden samles store og små i kirka kl 17 og spiser middag sammen. Deretter holder pastor Kent en kort andakt og Silje leder barna gjennom en aktivitet knyttet til dagens tekst. Påmelding til Mariann Eidberg innen kvelden før for at vi skal kunne beregne nok mat. Middagen koster kr 25,- pr pers, maks kr 100,- per familie. Høsten 2014 har vi samlinger 6. september, 14. oktober og 18. november.

Damegruppa Ut på tur
er en kvinnegruppe som dyrker friluftsliv, fellesskap og misjonsengasjement. Gruppen arrangerer turer den første lørdagen i måneden. Ta kontakt med Elisabeth Jakobsen, tlf. 67 15 81 19.

Bibelgrupper
finnes både i Oslo, Bærum, Asker og Røyken – alle kan være med! De samles vanligvis annenhver uke. Ta kontakt med pastoren for en oversikt.

Formiddagssamling
i kirken for både unge og gamle, den siste mandagen i hver måned kl. 12.00. Det er en andakt/bønnestund og enkel bevertning. Leder er Lise Svinningen, tlf. 992 31 092.

Omsorgsgruppa
Kontaktperson er Elisabeth Jakobsen, tlf. 67 15 81 19.
 

Sidene redigeres av
Arnvid Moholt og
Vibeke Reenskaug


Bærum Baptistmenighet, Holtet 37, 1368 Stabekk. Tlf. 917 43 989
Gaver og bidrag: 1627.17.23192 • E-post: baerum@baptist.no